Проект „Доброволчески дейности за насърчаване на активна гражданска позиция“

 

Проектът бе осъществен под патронажа на евродепутат госпожа Илиана Иванова в периода 2011 – 2013г. В него бяха обхванати 26 ученици от гимназията. Те избираха и планираха различи дейности, лица и институции за своята доброволческа дейност. Доброволчеството им беше насочено в полза на деца от социални домове, възрастни хора, незрящи, лица с ментални увреждания. Една част от учениците се заеха да обучават по- малки деца в областта на астрономията, английски, френски и български език. Обхватът на дейностите им не подмина и подпомагане на приюта за бездомни кучета. Работата им продължаваше около три месеца и приключваше с представяне и оценка на резултатите пред комисия от Областна администрация, общински съветници и директори на училища и институции. За отличното си представяне проектите бяха наградени с посещение на Европейските институции в Брюксел.

 

Днес разполагаме със спомените на най- малките тогова доброволци, сега завършващи абитуриенти. Нека тяхното послание стигне до повече млади хора и роменролановци.

 

About Аз и медиите

Електронно издание за хората и случките на общността "Ромен Ролан"