Целите на хилядолетието

Целите на хилядолетието в снимки on PhotoPeach

Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан”  и Природоматематическа гимназия „Гео Милев” заедно в проект – Леда и Деси разказват за един хепънинг в гимназията.

Ученици от гимназия „Ромен Ролан” и  от гимназия „Гео Милев” съвместно участват в проект „Заедно знаем и можем повече”, в който учениците демонстрират познанията си по проблеми свързани с осемте Цели на хилядолетието.

В рамките на този проект на 24.11.2012г. беше организирана игра „Стани богат на знания”. Домакин на събитието бе нашата гимназия.

Двамата водещи, Деница Канъкова от природоматематическа гимназия „Гео Милев” и Пламен Петров от гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан” задаваха въпроси в три кръга към участниците от четири смесени отбора.

Зрителите виждаха отговорите на екран, където участниците маркираха своите решения.

Темите бяха впечатляващи – отборите демонстрираха познания в такива области като  разпространението на бедността по света, постигане на начално образование за всички, намаляване на детската смъртност, насърчаване равенството между двата пола, борбата със ХИВ и СПИН, глобално партньорство за развитие. Както Петя Тодорова обясни, това са актуалните теми от Образование за развитие – програма на ООН, ориентирана към развиване на умения и нагласи на едно глобално, хармонично функциониращо общество.

Единодушно  беше мнението на публиката, че играта е  интересна, и макар че   някои от въпросите бяха  еднотипни,   многото  верни отговори със сигурност вдигнаха нивото на състезанието. Това е първа инициатива и опитът от нея несъмнено трябва да се използва.

 В паузите между кръговете бяха проведени интервюта с участниците и  с публиката. Педагогическите съветници, Петя Тодорова и Дима Петкова,  говориха за целите, които се реализират чрез този проект – да се преодолеят конфликтните отношения между гимназия „Ромен Ролан” и гимназия „Гео Милев” , както и да се обогатят знанията на учениците за целите на хилядолетието. Те споделиха, че идеята е възникнала в резултат на дългогодишната им съвместна работа.

На въпроса „Добре ли се работи в екип с ученици от друго училище?”,  около половината интервюирани участници отговориха, че съвместната работа им доставя удоволствие. Работата в екип кореспондира с 8 – та Цел на хилядолетието за “Създаване на глобално партньорство за развитие”. Разбира се,  тези умения, така необходими във всички сфери на обществото, се усвояват  бавно и подобни инициативи със сигурност допринасят за тяхното изграждане.

А в  почивките  от по 20 минутки,  се разиграваха други игри, и всеки от нас  имаше  възможността да научи  ново танцово движение,  и да се наслаждава на рисунките и   музиката на нашите съученици. Атмосферата беше празнична и изключително приятна,  и това мнение бе споделено от всички, с които разговаряхме.

 

Какво накара участниците да дойдат в гимназията в този съботен ден? Отговорите можем да обобщим така –  стремеж за  изява, желание да се забавляват, готовност да опознаят другите и намалят напрежението между двете гимназии, любопитство към новото. Видяхме много усмихнати лица и настроението и в залата и във фоайетата на гимназията бе приповдигнато.

 В събитието се включиха и клубове по проект “Успех” с ръководители: г-н  Никола Атанасов , г-н Стефан Дончев и г-жа Полина Гънчева.

Нов момент в организирането на това събитие е интегрирането като равноправни участници на деца в неравностойно социално положение. На гости ни бяха не само нашите приятели от ПМГ “Гео Милев”, но и малчуганите от Дом  “Българка”.

Общите инициативи с ученици от различни училища са благоприятна предпоставка за изграждане на училищна общност в нашия град, чиито ценности се основават  на  задълбочени  знания,  сътрудничество и уважение между училищата в град Стара Загора.

About Аз и медиите

Електронно издание за хората и случките на общността "Ромен Ролан"