Приятелска надпревара на лидерите от ГПЧЕ „Ромен Ролан”


 Виктор Георгиев, XIIЗ клас,  за изборите за нов лидер на УС в гимназията.

На 22.10.2013 г. от 19:30 в зала „Америка за България” бяха проведени традиционните избори за нов Председател на Ученическия съвет на ГПЧЕ „Ромен Ролан”. Без предварителен кастинг за кандидати за поста бяха обявени Петя Колева от XIБ клас и Елица Пейкова от XIЗ клас.

В предварително интервю двете претендентки за престола на Председател споделиха своите възгледи и идеи, свързани с дейността на Ученическия съвет.

 

1. Кои традиции на Ученическия съвет на ГПЧЕ според теб трябва да бъдат унаследени?

И двете кандидатки заявиха, че ако получат честта да оглавят Ученическия съвет, ще продължат организирането на традиционните за ГПЧЕ „Ромен Ролан” събития като Шеметна надпревара, Коледна дейност, благотворителни базари, Панаир на науките и Самодейност.


2. В какво ще се изрази Вашият принос за разнообразяване на ученическия живот през тази учебна година?

Петя: Дейността на УС ще бъде насочена към организиране на повече спортни събития, зимен и летен бал, ежеседмични прожекции на различни филми, избрани от учениците, както и извършване на традиционните събития, но с разширяване на техния обсег извън границите на училището. Ще се насочат усилия за  разпространяване на осведомеността на учениците за работата на Ученическия съвет, тъй като тя е често пренебрегвана или бива забравена от повечето ученици.

Елица: Усилия ще бъдат насочени към повишаване на интереса към баскетбола и баскетболния ни отбор чрез организиране на междуучилищни приятелски срещи. Ще бъдат провеждани анкети с цел получаване на обратна информация за ученическите интереси, за да се инициират желаните събития. Центърът на вниманието ще бъде насочен към организацията и провеждането на състезание: „Аз знам и мога”, в което излъчени отбори от всеки клас ще отговарят на въпроси от различни научни области.


3. Кои качества трябва да притежава Председателят на Ученическия съвет?
            Въпреки че и двете постигнаха консенсус по това, че за председателското място са нужни отлични лидерски умения, те имаха различни виждания за това кои други качества са нужни.
Петя: Председателят трябва да е комуникативна, трудолюбива и любознателна личност, умееща да сплотява своя екип и да го мотивира за успех.

Елица: Важни са организираната работа в екип, непрестанен стремеж към успех и подобрение на ефикасността, креативност и смелост.

 

Дългоочакваната церемония за избор на  нов Председател на Ученическия съвет бе открита от настоящия Председател: Десислава Славова от XIIА клас, която направи отчет на дейността през учебната 2012 / 2013 година.

Претендентките, Петя Колева от XIБ клас и Елица Пейкова от XIЗ клас, получиха възможност да представят своето участие в различни организации, извънкласни форми на обучение, успехи, постижения в науката и спорта, както и лични качества и лидерски умения.
Петя разкри източниците, от които е придобила част от лидерските си качества и умения – а именно фактите, че е водила радиошоуто на Стара Загора- „Инсомния”, участвала е в група „Детски комитет”, в организация за история „Одринската епопея”. За себе си сподели още, че заедно с отбора си е заслужила сребърен медал по бадминтон и че е спечелила екскурзия до Брюксел, благодарение на оказаната от нея помощ за политическата кампания в Стара Загора на Илияна Иванова. Участвала е в ансамбъл за народни танци „Загорче”.

Елица изложи, че участва в Ученическия съвет на ГПЧЕ „Ромен Ролан” от VIII клас, член е на Българския младежки Червен кръст от 5 години и е печелила първо място в Общински кръг на конкурс за таланти. Първо място е получавала и при представяне на реферата си на тема ”Балканската война” в клуб „Музеезнание и музейно дело”. Свири на пиано от 7- годишна и играе народни танци от 9 години. Любимите й спортове са баскетбол и тенис на маса.

По време на представянията те отново заявиха намеренията си да продължат организирането на традиционните за ГПЧЕ „Ромен Ролан” събития като Шеметна надпревара, Коледна дейност, базари, Панаир на науките и Самодейност. Опонентките презентираха по-горе споменатите си лични предложения за разнообразяване на ученическия живот.

След дискусионните въпроси, поставени от присъстващите, бе обявено гласуване за определяне на новия Председател на Ученическия съвет. Гласовете бяха арбитрарно преброени и за победител в оспорваната надпревара за поста бе обявена Петя Колева от XIБ клас.

Да пожелаем успех в творческите начинания на новия Председател и на Ученическия съвет през учебната 2013 / 2014 година!

 

Tags:

About Аз и медиите

Електронно издание за хората и случките на общността "Ромен Ролан"