Проект „Общуване Север- Юг“

Живка Димитрова, преподавател по английски език, за един нов проект на гимназията.

ГПЧЕ „Ромен Ролан“ е участник в проекта „Общуване Север-Юг“, стартирал през април 2013г.Целта на проекта е развиване на партньорство за справедливост между европейски и африкански училища. Финансира се от EuropeAid и се основава на сътрудничеството между граждански организации от България, Словения, Дания и Унгария. От африканска страна партьори са Гана, Кения, Сиера Леоне.
Конкретно ще работим за:
-осъществянане модел на програма за подобряване чувствитерността и критичното разбиране на глобалните проблеми сред учениците от гимназиален етап и да насърчи тяхното активно участие за разрешаването им с фокус върху Целите на хилядолетието;
– проектът ще допринесе за проучване на глобални теми във формалното образование и развиване на мрежа за глобално партьорство между училища, учители, неправителствени и партьори от глобалния Юг.
От българска страна координатор е Център за приобщаващо образование-р. София и от страна на Гана- Имбрейсинг хидън телънтс нетуърк от Дансоман- Акра.
От българска страна участват още 3 училища от София-18 СОУ“Уилям Гладстон“, 22 СОУ „Г.С. Раковски“ и 2 СОУ „Акад. Ем. Станев“.
Ангажименти на училището:
-работи се по две избрани теми от глобалното обравование на английски език през учебната 2013-2014 година. Темите са избрани от училищата- партьори и споделянето по разглеждането им и дейностите по тяхната реализация ще се осъществяват чрез комуникация и обмен он-лайн- уебсайт и Фейсбук както между училищата, така и с координаторите.
От 17 до 28.!0.2013 год . на работно посещения в Акра, Гана, беше Живка Димитрова, учител по английски език и ръководител на проекта от наша страна.
Поместваме няколко снимки и предстои представяне на проекта пред училищната общност.
Живка Димитрова

About Аз и медиите

Електронно издание за хората и случките на общността "Ромен Ролан"