Още от изпращането на випуск 2014 – през камерата на K.C. Euler

Този клип ни бе любезно предоставен от K. C. Euler, американската преподавателка по програма Фулбрайт в гимназията през тази учебна година. Благо, Кейси!

About Аз и медиите

Електронно издание за хората и случките на общността "Ромен Ролан"