Храна за мисълта

От вчера, 24 февруари, в гимназията се говори на още два езика – това са оживените разговори на 20 момичета и момчета от Холандия и Португалия, които участват във втория етап на „Храна за мисълта“, проект финансиран от Европейската комисия чрез новата й образователна програма, Еразъм плюс. Проектът е двугодишен и включва участието на 120 ученици от трите училища партньори.

Групова снимка през първия ден на проекта

Как се променя значението на храната през вековете за холандци и българи? Какво е съотношението на цените на най-купуваните продукти в България и Португалия и доходите на средно статистическото семейство? Какви видове сирена се произвеждат в Холандия и България и има ли разлика между тях? Къде мога да науча повече за това? Как да планирам изследването си? С какво отговорите на тези въпроси биха ми помогнали да разбера повече за своята и чуждата култура? Как да представя тези резултати, за да споделя откритията си с широката аудитория на блога, който правя? Кои технически средства да използвам за това?

На тези и много други подобни въпроси ще търсят отговорите 20 участници от гимназията и техните чуждестранни партньори през тази интензивна седмица в България. Основна цел на проекта е да развива уменията на учениците да изследват света около тях чрез наблюдение на социални практики, изработване на въпросници, провеждане на интервюта, анализ и синтез на резултатите и представянето им в специално изработени образователни блогове. В края на седмицата една от групите ще приключи със сравнителния анализ, започнат през януари в Холандия. „Новобранците“, т.е. 10 български и 10 португалски участници ще изберат и формулират своя изследователски въпрос, ще вземат решение каква методика за събиране на данни ще приложат и ще осъществят първия етап от изследване на терен – през месец април те ще довършат проучванията по темата си в Португалия. И двете групи, общо 60 участници от трите партньорски училища през първата година, ще изработят отворен образователен ресурс –филм, визуална презентация, трейлър, инфограма, геокаш, тест, игра, (или каквото творческата им мисъл роди) – който ще бъде достъпен за ползване от всеки заинтересован по темата.

 

Тази методика на индивидуализираното учене е част от задължителната програма в холандското училище вече втора година. Основните характеристики на подхода включват избор на ученика на аспекта от темата, която трябва да се разглежда, вземане на адекватни решения за проучване на тази тема, работа с разнообразни източници на информация, представяне на изследването в интерактивна форма. Уменията, които учениците усвояват в този процес, са сходни с така необходимите умения на 21 век, за които все повече са говори в модерните образователни системи. Съвременният свят изисква от училището да създава условия за развиване на четири основни компетенции за успешна личностна реализация в пазарния свят, а именно – критическо мислене и вземане на адекватни решения в сложни ситуации, работа в екип в един все по-глобализиращ се свят, комуникация в свят на силни социални медии и развити технологии, нестандартно мислене.

Проектът „Храна за мисълта“ е част от усилията на екипа в гимназията да създаде условия на участниците в него да усвоят тези умения. От друга страна, тази методика е необходима за нашето образование, „диагностицирано“ от една страна като претоварено с информация, и от друга, поставящо учениците в пасивната роля да усвояват най-вече знания, и по-малко умения. Темата за храната, в крайна сметка, е второстепенна – важен е моделът на изследване, който учениците, а и учителите, ще усвоят, защото той предполага развиване на трансферни умения, които са и крайната цел на модерното образование.

Как реагират участниците в проекта на предизвикателствата, които той им поставя? С интерес, мотивация, отдаденост, креативност и огромна инвестиция на време – което между впрочем е и отношението на учителите, които ръководят проекта.

През седмицата колеги от гимназията ще поканят гостите на специално подготвени уроци, с което ще отворят класните си стаи за своите идеи за преподаване и усвояване на знания. Специално благодарим на г-жа Павлина Запрянова, г-жа Таня Стаматова и г-жа Петя Тодорова за активното участие в програмата на проекта.

Нашите гости си заминават на 2 март, 2015, а третият етап от проекта е през месец април в Португалия.

Ръководители на проекта:

Таня Маджарова
Борислав Кънев

About Аз и медиите

Електронно издание за хората и случките на общността "Ромен Ролан"