Попитахме

Таня Маджарова с Ралица, 11 в и Калина, 9 б: За рейтинга, външното и вътрешно оценяване, за нагласите на учениците и потребността от активна позиция и представителност при вземане на важни за училището решения.

Преди няколко години се проведе първото, и за съжаление, единствено проучване за определяне на рейтина на средните училища в страната. Методиката на изследването включваше сложна комбинация от множество компоненти, а именно – оценка на образователния процес, квалификация на преподавателския екип, реализация на учениците след завършването, проектна дейност, нивото на материалната база и удовлетвореността  на родители и ученици. Това се случи около 40-годишния юбилей на училището ни и еуфорията от оповестените тогава резултати беше огромна – ГПЧЕ” Ромен Ролан” бе класирана на 4 място в това уникално национално съревнование.

Гимназията има извоюван безспорен авторитет през годините и доказателство за това са средните балове за прием след 7 клас, които определят нашето училище като най-привлекателното  в областта.От друга страна публикуваният през 2007 година национален рейтинг на  МОН според приемния бал след 7 клас ни отрежда съответно 10 и 11 място за профилираните паралелки с английски и немски и немски и английски, и 25 място за френски с английски от 3000 училища за страната. Виж повече на линка по-долу.

http://www.segabg.com/article.php?issueid=2746&sectionid=5&id=0001301

Няма универслна формула за оценка на качеството на образованието, но запазването на високите стандарти, с които гимназията години наред се асоциира   би трябвало да са  приоритет на всички, които се идентифицират с тази институция.

След толкова години решихме да направим своеобразно проучване по един от по-горе споменатите показатели, а именно удовлетвореността на учениците от нивото на образователната услуга, която гимназията предлага. Избрахме за нашата анкета учениците от 8 и 12 клас.  Независимо от нас, новият Ученически съвет проведе свое допитване до ученици от цялата гимназия. Двете анкети нямат претенция за представителност – тяхната цел е да събере информация за нагласите на учениците и техните очаквания за добро училище. Предоставяме ви обобщените резултати от двете анкети.

Избрахме 8 клас, защото това е един от най-важните, трудни класове, който поставя основата за по-нататъшното формиране на личността на ученика. Подготвителният клас в гимназията остава най-романтичният клас с незабравимите спомени, въпреки огромното натоварване и напрежение.

Ето резултатите от около 150 анкети с 8 клас. Въпросите и отговорите са в графиките.

 

 

 

 

 

 

 

 

На дванадесетокласниците зададохме въпрос къде и какво ще учат след завършване на средното си образование.  Резултатите сме обобщили в двете графики.

 

 

На въпроса какво биха променили в гимназията,  зрелостниците отговориха така:

  •   възможност за избор на изучаваните предмети
  •  намаляване на броя на задължителните предмети
  • обективност в оценяването
  • осъвременяване на цялостната материална база – нови компютри, съвременни кабинети, модерен физкултурен салон
  • практични материи, от които се изработва униформата и по-гъвкав дрескод
  • централизирана информационна система за събитията в гимназията

 Две мнения на дванадесетокласници:

Елена, 12 З клас

“Един ден през април, когато бях 6 клас, ме заведоха на самодейност и оттогава исках да уча в езиковата. Вдъхнових се и реших, че и аз искам да бъда част от това общество, да пея, да свиря и като цяло да се забавлявам. Повечето ми приятели и познати вече учеха там и всеки път, когато минавах покрай училището си мислех, че вътре се случват какви ли не интересни неща, които няма как още да разбера, защото съм малка. Подготвях се за изпити, минах през тях, приеха ме. Оказа се това било най-лесното. После яко учиш немски ден и нощ, но пък ходиш на обмени и си говориш с немци, а и в Германия можеш да следваш. Изобщо езиковата ми даде много възможности – да науча два езика, да отида на обмен, да участвам в различни състезания, да се докажа. Имах учители, за чиито часове учих с кеф, които ме разбираха, които ми помагаха. Които не само успяха да ми налеят знания по предмета в главата, но и за живота. Научиха ме да бъда човек, да бъда, да искам да бъда, да имам цели, да не спирам да мечтая, разбрах че всичко е възможно и се постига с много труд и упоритост, но не е невъзможно. В гимназията прекарах най-хубавото си време – намерих приятели, влюбих се за първи път, намерих подкрепа, срещнах страхотни хора.
Не казвам, че това е най-доброто училище за всеки, но то е най-доброто за мен и със сигурност не бих го сме нила с никое друго.

Иван, 12 В клас

“В 5ти клас си поставих за цел да уча в езиковата, тъй като винаги съм обичал да уча предимно езици, а и тази гимназия се води за най-добрата в града. По-голямата част от очакванията ми се оправдаха, тъй като завършвам гимназията с добро ниво по първи чужд език, а и тя ми предостави множество възможности да участвам в различни национални и международни проекти и състезания. Харесвам много това, че училищният живот е силно развит и има голямо разнообразие на клубове с различна дейност. Леко ме разочарова това, че работата върху втория език е твърде слаба, особено при английските паралелки с 2ри език френски.

Подобни анкети могат да станат част от системата за вътрешно оценяване на качеството на образователния процес, а резултатите да се използват за вземане на информирани решения от ръководството и педагогическия състав на гимназията. Новият Ученически съвет има желание и воля да съдейства с идеи в този процес, и техни представители могат да станат част от форумите, на които се вземат важни за гимназията решения.

Обективността изисква да анкетираме и учителите. Техните нагласи и препоръки биха дали по-пълна картина на общите настроения в гимназията.

 

 

 

 

About Аз и медиите

Електронно издание за хората и случките на общността "Ромен Ролан"