Гимназията с главно “Г”

По повод юбилея на гимназията , Станимира Танева, випуск 1990 споделя:

Завърших Гимназията през 1990 година. Като се замисля, това всъщност е доста отдавна. Толкова неща се случиха оттогава насам – завърших висше образование, докторска степен по психология, пътувах доста по света, участвах в невероятни събития, срещнах най-различни хора, научих много за света и за себе си и даже напуснах България преди четири години, за да мога да живея с моя мъж в неговата страна и да продължа академичната си кариера във Великобритания.

Гимназията (с главна буква за мен)  обаче, остана в сърцето ми завинаги. И как няма?! Именно там научих ценни житейски умения, които винаги са ми помагали. Там срещнах незабравими ролеви модели и мили приятели. Там се научих да гледам към света с широтата на любознанието и да мечтая смело.

Винаги, когато минавам край сградата на любимото училище, поглеждам към нея, към двора и изпитвам смесица от уважение, умиление и любопитство. Гордея се с много от моите учители, съученици и приятели, с отдадеността на настоящите служители и прекрасни ученици, вперили поглед в бъдещето (точно като нас навремето).  Успех на всички вас!

About Аз и медиите

Електронно издание за хората и случките на общността "Ромен Ролан"