Schulbrücke/Мост между училищата 2016

В периода 25 февруари – 4 март 2016 участваха ученици от 10 клас –

 Янислав Ганозлиев, Християн Борисов, Никола Маринов, Христо Христов и Преслава Гешева от 10ж, Росица Димитрова и Руслана Бекярова от 10з и Томислав Андреев от 10и с г-жа Дарина Велева и г-жа Татяна Чолакова в проекта, организиран от Националната немска фондация, „Мост между училищата“, който тази година се състоеше в Хайделберг и има за цел да накара младежите да помислят за Европа и нейното бъдеще. Нашите възпитаници работиха в интернационални групи заедно с ученици от Словакия, Полша, Германия и Италия върху теми, засягащи миналото и бъдещето на континента. Първата им задача беше да представят Европа в миналото с помощта на 7 плаката, а втората изискваше да се напишат истории за бъдещето, как си представят Европа през 2040. Младежите се справиха много добре с представянето на груповите работи. Водачите на проекта Фритьоф Райнхард и Томас фон дер Гьона бяха винаги насреща, когато някой имаше нужда от помощ и дадоха полезни съвети за работата в екип и по дадена тема. Освен това всички, изучаващи немски език, имаха възможността да си подобрят знанията по езика и да общуват свободно с немци, освен това обмениха помежду си култура – научиха за традициите и обичаите и начина на живот в различните европейски страни. Учениците имаха възможност да разгледат красивия град Хайделберг с богата история, мнозина посетиха най-стария немски университет. В края на семинара всички ученици заедно с учителите, които ги придружаваха, получиха сертификати за участие. Нашите роменролановци се завърнаха много доволни и въодушевени от проекта. Те споделят, че за тях е било едно невероятно и незабравимо изживяване, запознали и са се сприятелили със страхотни хора, с които ще продължават да поддържат контакт.

About Аз и медиите

Електронно издание за хората и случките на общността "Ромен Ролан"