Стоян Гундашев – випуск 2005

Стоян Гундашев от випуск 2005 поздравява всички учители и ученици по случай 50 години от създаването на нашата гимназия:

About Аз и медиите

Електронно издание за хората и случките на общността "Ромен Ролан"