Емил Беров:За технологиите в образователния процес

Представяме ви Емил Беров – учител-новатор, който активно работи за създаване на модерна технологична среда за учене в часовете по немски език. Той притежава отлична професионална подготовка за успешно прилагане на технологии в обучението, което определя и отличните резултати на неговите ученици.

Системата, която прилага в обучението по немски се базира на няколко стадия, основният от които е използване на услугите, които предлага Гугъл. Създава отделен акаунт за всеки нов клас, с който работи. Това улеснява ползването и регистрацията на използваните от него програми. Услугите на Гугъл позволяват използване на инструменти за презентации, видеообработка, канал в Ютюб на класа, в който могат да се публикуват видео-филми по зададена тема или тема от учебника, по който работят учениците. В резултат на това, учениците на Емил Беров проявяват ентусиазъм и мотивация да работят в екип с показаните от него програми за видеообработка. Например, в начална фаза АО-А1 учениците представят семейството си във видеофилм, който след това публикуват в посочена от него медия.
В следващ етап Емил Беров създава затворена група на класа във Фейсбук, където споделя различни връзки и информация, свързана с изучаваната учебна единица, и така групата се ползва за ежедневно публикуване на домашната работа за деня. След споменатите регистрации класът започва работа с програмата Quizlet, съвместима с всички операционни системи, което я прави универсална и удобна за ползване. Програмата позволява мултидисциплинарно използване и е приложима за всеки учебен процес, а при обучението на чужди езици е изключително полезна за усвояване на непозната лексика. Разнообразните функции, които предлага – карти за изучаване на думи със значения, аудио и визуализация, функция учене, която градира по трудност и отбелязва недостатъчно усвоените единици, различни игри, както и тестове, които могат да се използват и на хартиен носител в час, превръщат системата в отличен помощник както на учителя, така и на учениците. Програмата позволява постоянен контрол върху усвояването на материала от учениците, особено в платената версия, която Емил Беров ползва. Апликацията позволява на учениците да се упражняват във всеки един момент. Ефективността на усвояване на езиковия материал е значително по-висока в сравнение с традиционните методи на преподаване и учене.

Друга програма, която Емил Беров активно ползва е Кахут. Програмата е отлична възможност за проверка на новопридобити знания по граматика или лексика. Състезателният елемент създава приятна атмосфера и превръща часовете по немски език в приятно и полезно преживяване.

Емил Беров се стреми да внася разнообразие във формите на оценяване и пример за това е използването на програма Пликърс, система за формиращо оценяване, която генерира персонален код за всеки ученик, и чрез индивидуална карта учениците избират верния отговор, което дава важна обратна връзка на преподавателя и му позволява да планира бъдещата си работа. Чрез сканиране на кодовете с камерата на смартфора, компютърът на преподавателя генерира резултатите на целия клас. Системата показва изключително прецизна статистика за резултатите на всеки ученик.

Писането на съчинения по определена тема, работа в екип по текст, изразяване на мнение при дускусия са дейности, при които Емил Беров използва Падлет – технологичен инструмент, на който всеки може да пише чрез смарт устройство. Освен текст, системата позволява споделяне на връзки, качване на снимки и видеа, както и реакция на написаното от съучениците. Това е особено ефективен инструмент за групова работа, при която учителят следи процеса в развитие и оказва помощ, където е необходимо. От друга страна, всеки вижда работата на всеки, което улеснява споделянето на идеи и дава бърза обратна връзка. Подобна програма е Едупад, чрез която в реално време неограничен брой участници могат да работят по един и същ текст или задача. Принципът на работа е подобен на Падлет, но различният интерфейс създава усещане за разнообразие, което мотивира за работа.

Част от технологиите, които Емил Беров използва успешно в работата са QR-кодовете. Интересно приложение на тези кодове са игрите в учебната дейност от типа Escape room, при които чрез сканиране на кодове, учениците изпълняват различни задачи, свързани с изучаваните учебни единици. Сред любимите игри на учениците на Емил Беров са ToonDoo- мощен флаш-инструмент за създаване на комикси, чрез който учениците създават проект от зададена от учителя тема. Той слуши за създаването на уникален масив от онлайн игри и комикси с образователна стойност за деца с различни способности – ситуация, диалог, комикс герои по тема. Wordart (www.wordclouds.com)-инструмент за създаване на облаци от думи и значения с различни форми, подпомагащи научаването на нова лексика. Jigsawplanet (www.jigsawplanet.com)- създаване на пъзели, например учениците подреждат пъзел от готов текст. Tricider (www.tricider.com)-инструмент за създаване на анкети и допитвания, с опция за гласуване и коментар.

Емил Беров е учител-новатор, който успешно боравис технологични инструменти, за да създаде условия на учениците си да усвояват ефективно учебния материал по немски език, да развиват въображението си и да учат самостоятелно. Неговата работа притежава елементи както на смесеното обучение, така и на обърнатата класна стая и резултатността на този подход е доказан през годините в отличния успех, който учениците му постигат.

About Аз и медиите

Електронно издание за хората и случките на общността "Ромен Ролан"