Родители в подкрепа на СТЕМ

Станислав Минчев, 10 клас, за първото си участие в новия проект на гимназията по програма Еразъм+ Родители и местната общност за повишаване мотивацията и интереса на учениците към STEAM предметите(природни науки, технологии и инженерни науки, изкуство и математика)

Коледната ваканция вече беше изпълнена с емоция, когато получих покана за участие в първия за мен международен училищен проект, което допълнително покачи вълнението от предстоящата нова година. Въпреки не толкова подробната информация за проекта поради факта, че този формат е нов за нашето училище, реших да скоча в дълбокото и да се отдам на едно съвсем ново преживяване. С Богомил от 9 в клас като капитани на бъдещите два отбора от гимназията и с г-жа Николова и г-жа Маджарова сформирахме представителството от българска страна в проекта Family-based open science schooling.

Домакин на първата ни работна среща беше Университетът на Източна Финландия в градчето Йоенсуу( 12 – 13 февруари,2020). Първа точка от графика ни беше, разбира се, да се запознаем с останалите участници в проекта от Полша, Литва, Португалия, Гърция и Турция. Всички бяха изключително позитивно настроени към нас като нов партньор за консорциума. След това беше ред да се заемем с работа по същество – като начало координаторът на проекта, Калкин, доцент в катедра Образование и психология, ни разказа подробно за мисията на проекта, за фазите, през които ще премине той и резултатите, които се стремим да постигнем в края на 2021г. В сърцето на проекта е заложена идеята за създаване на интерактивни методи за повишаване на мотивацията на учениците по СТЕМ дисциплините основани на активното участие на семейството в процеса на учене. За целта преминахме поредица от задачи, които генерираха идеи как да осъществим това. Разговорите с участниците от всички отбори стимулираха креативното ни мислене за това, че науката е навсякъде около нас – в процеса на готвене по научен път могат да се обяснят реакции при смесването на продукти, семейните излети разширяват познанията за биологични видове и проблеми на околната среда, а чрез посещение в часовете в училище родителите биха могли да се включат активно в образованието на своите деца.

Освен нововъзникналите предложения, бяха представени и вече изпробвани събития. Людмила от Литва разказа за състезание с въпроси с участието на цялото семейство и показа няколко изследователски проекти, чрез които развива творчеството на учениците си; Артур от Полша – страстен любител на буболечките – сподели за предстоящ излет в околностите на училището с цел опознаване на различни биологични видове, обитаващи тези места и нанасянето им върху карта. Аз предложих ден за Кариерно ориентиране в училище, в който родители представят професиите си – за моя изненада, Соня от Университета в Лисабон, Португалия, разказа, че това е популярна практика в португалските училища.

В заключение на съвместната ни работа разбрахме, че различията във вече наложените методи на обучение, както и бъдещата ни работа по проекта ще бъдат предпоставки за създаване на съвременни образователни подходи с участието на семействата на учениците.

Между работата ни в сградата на университета се насладихме на съвместни обяд и вечеря с местни специалитети, обменихме впечатления от живота в различните страни, а в края на престоя ни в Йоенсуу се разходихме през гората до местната ботаническа градина “Botania”, която подслонява стотици растителни видове, папагала Юуусо, а в най-скоро време и разноцветни пеперуди. Това беше мястото, където си взехме довиждане до следващата ни работна среща с партньорите по проекта в Катерини, Гърция(27-29 април, 2020).

Фейсбук страница на проекта Family-based open science schooling(Family -based OSS)

About Аз и медиите

Електронно издание за хората и случките на общността "Ромен Ролан"