За семейството, училището и СТЕМ науките

Проект Еразъм +

Родителите в подкрепа на обучението по точни и природни науки.

Разпространение на резултатите април 2022.

Вижте официалната страница на проекта тук: https://sites.uef.fi/familybasedoss/

Във видеото ще видите двете събития, които екипът на проекта проведе, за да сподели успешни практики идеи за работа с родители за мотивиране на учениците при работа с точните и природните науки. Благодарим на родителите на Богомил Димов, Станислав Минчев, Мария Димова, Александра Ангелова, Марио Николов, Василена Буланова, Андреян Янчев и Александра Михайлова. Сътрудничеството ни с тях беше много ползотворно и даде възможност за създаване на много ресурси. Ето връзка към видеото на проекта, което включва различни етапи от проекта на участниците от Полша, Гърция, България, Турция и Литва. Проектната дейност се управляваше от Университета на Източна Финландия в сътрудничество с частен университет в Лисабон, Португалия и консултанстка къща от Барселона. Участниците можете да намерите на официалната страница

Ръководител на проекта – Таня Маджарова в екип с Радка Радева, Евгения Кайракова, Павлина Запрянова и Петя Тодорова и подкрепата на г-жа Теодора Николова.

Видеоклип за представянето на резултатите от проекта пред родители, учители и ученици от ГПЧЕ “Ромен Ролан” и общността в Стара Загора

About Аз и медиите

Електронно издание за хората и случките на общността "Ромен Ролан"