Другите за г-н Матев

Интервюто с г-н Кънчо Матев, директор на гимназията от нейното създаване до 1993 г., можете да намерите в рубриката “интервю” . Тук ви представяме какво казаха другите за този изключително уважаван директор. Монтаж: Николай Генов, 10б клас

About Аз и медиите

Електронно издание за хората и случките на общността "Ромен Ролан"