Shining Li

Един филм за работата на Шайнинг Ли, преподавател-асистент по програма Фулбрайт, 2012-2013, в гимназията. Това е един филм в два варианта – с и без субтитри на английски език. Екипът работи всеотдайно, поздравления!!!

About Аз и медиите

Електронно издание за хората и случките на общността "Ромен Ролан"