Милена Тодорова – Нимежер, консултант Компютърна лингвистика, Appen Butler Hill

About Аз и медиите

Електронно издание за хората и случките на общността "Ромен Ролан"