Ателие “Мазната четка”

Представяме ви г-н Никола Атанасов, един от новите учители в гимназията през тази учебна година.  Разговора с него записаха Дея Аргирова и Цветелина Енчева.

Изглеждаше почти невъзможно да уговорим среща с  г-н Никола Атанасов, новият преподавател  по изобразително изкуство, но аз и Цвети  поупорствахме, защото имахме задача да представим новите учители в гимназията. Г-н Атанасов очевидно не обича публичността и може би това обяснява  неговата сдържаност, особено когато говорим за по-лични неща. Когато обаче разпитваме за работата му с учениците, той разказва по-словоохотливо.

Най-напред ви предлагаме кратка визитка:

Роден е в Стара Загора; завършва Скулптура  във ВТУ “Кирил и Методий”; става учител по стечение на обстоятелствата, но харесва работата си с учениците; осмокласниците са по-спонтанни и проявяват по-голям ентусиазъм в часовете по изобразително изкуство; би искал някои деветокласници да са по отдадени на рисуването, но ги определя като по-самокритични към талантите си.

Вдъхновява го спокойствието. Иска да участва в есенния салон на художниците  в Стара Загора. Работата не му пречи на личния живот. Не обича да се снима, защото би изневерил на рисуването. Любимият му художник е френският импресионист, Пол Гоген – ясен е в посланията си.

Тази година г-н Атанасов е ръководител на ателие „Мазната четка” по програма „УСПЕХ”. Активните членове на ателието са 10. Основната цел в дейността на тази извънкласна форма  е да създаде условия на младите художници да експериментират с нови техники. Една от тези техники е линогравюрата, пренасяне на подготвителната рисунка върху синтетичен материал(обикновено линолеум), която се оказва много интересна за учениците. През новата 2013 година младите художници ще експериментират с темпер, акварел и акрил, за да усетят разликата в изображението и направят своя информиран избор за артистично изразяване с четка.

 Най-интересната инициатива на ателието е проектът със 17 Детска градина. Нашите художници ще декорират две стаи  със стенописи на тема „Сезони”, а  рисунките на стените ще се ползват като образователни средства в работата с малчуганите при  изучаване на природните явления.

В близък план членовете на ателието ще  се включат в Коледния базар на гимназията на 18 декември като изработят картички-графити , а средствата от разпродажбата им ще отидат за благотворителна дейност.

В малко по-далечен план г-н Атанасов обмисля своеобразен пленер – изнасяне на рисуването навън, сред природата или в градската среда. Интересна е идеята за експериментиране с Land Аrt, или градски арт, техника, при която се използват естествени материали от заобикалящата ни среда(почва, листа от дървета, пясък и т.н) и се създава произведение на изкуството като своеобразен артистичен протест към комерсиализацията на обществото и провокация на мисленето на хората.

Да пожелаем артистични постижения на тази нова за гимназията формация. А защо не рисунките на нашите художници да допринесат и за естетизирането и на нашето училище…

 

Автори:  Дея Аргирова и  Цветелина Енчева , 9б клас

About Аз и медиите

Електронно издание за хората и случките на общността "Ромен Ролан"