Анкета: Как възприемаме любовта

 Деси Дончева, 9 б, с едно онлайн проучване за нагласите на младите хора към любовта.

Нашумелият празник „Св. Валентин” е факт дори в нашата страна. Всеки има собствено мнение за него – някои хора са скептично настроени, други преливат от емоции и търсят най-атрактивния начин, по който да зарадват половинката си, а трети са на категоричното мнение, че празникът, който трябва да се чества на тази дата е точно „Трифон Зарезан”.

14 February, St Valentine’s on PhotoPeach


Различни хора, различни гледни точки, но едно е ясно – любовта спохожда всички ни в даден етап от нашия живот. Не можем да обясним чувствата, нито как сияем от радост, когато видим обекта на нашите желания. Емоциите са заложени във всеки от нас, независимо дали ги изразяваме открито, или прикриваме умело. Точно заради това си зададох въпроса – „Как възприемаме любовта?”

Формулирах анкета, състояща се от типичните въпроси свързани с това как реагираме на любовта, какви са нагласите ни и как обикновено постъпваме. Анкетата бе попълнена от 69 човека, всички те възпитаници на нашата гимназия „Ромен Ролан”. Отговорите им , ви представям сега, изобразени на диаграми.

 

About Аз и медиите

Електронно издание за хората и случките на общността "Ромен Ролан"