Таня Маджарова: За езика като начин на мислене

Таня Маджарова, преподавател по английски език, координатор на международни проекти и инициатор на важни промени в образователната среда в училище, за своето разбиране за преподавателската работа.

Любима мъдрост: Когато пътуваш достатъчно далеч, ти се срещаш със себе си(When you travel far enough, you meet yourself.)

Убедена е в необходимостта учителят да инвестира в професионалното си развитие – специализира в САЩ и Великобритания. Проявява особен интерес към междукултурното образование, езика като начин на мислене и смисленото използване на съвременни технологии. Има следдипломна квалификация от университета Стратклайд, Шотландия.

Един от методите, които прилага в обучението по английски език тя определя така:

„Постави под въпрос очевидното: Културни детективи в действие или как да не бъдем „глупаци“, когато уж „свободно“ общуваме на чужд език. Question the Obvious: Culture Detectives in Action or How to Avoid Being a “Fluent Fool” – този подход поставя ученика в центъра на обучението и го стимулира да осмисля преживяванията и опита си в междукултурна среда, като анализира собственото си поведение в процеса на общуване с другата култура – пряко и индиректно.

Успешно го прилага при реализиране на международен проект Еразъм+ КД2 My Way Your Way Our Shared Cultural Identities. Проектът създава технологично приложение и 20 критични инциденти, които стават учебни ресурси за изследване на чуждата и собствената култура. Определен от Европейската комисия като „добра практика“ и „успешна история“ поради иновативния подход към традиционна тема.

За Таня Маджарова технологиите са средство да постигане на по-добри резултати там където традиционните средства не работят.Те не са непременно цел, а по-скоро начин да мотивират учениците да учат по-задълбочено, да работят в екип, да осмислят наученото, да споделят онова, което създават с по-широка аудитория и възможност да изяват своя творчески потенциал.Учениците й успешно усвояват и работят с технологии, за да представят проектни дейности по интересен и иновативен начин.

В 10 клас, например, учениците влизат в ролята на актьори, сценаристи, оператори и режисьори и създават свои версии на откъси от любими сериали;

В 11 клас проучват социалноикономическата и културна среда на действието в романа на Скот Фицджералд, “Великият Гетсби”, като работят по метода на обратния дизайн, търсят отговори на съществени въпроси, работят с автентични материали, креативно представят резултатите от изследванията си.
В работата с академични и художествени текстове Таня Маджарова работи с метода на детайлизираното четене/close reading , методика наблюдавана в обученията й в САЩ. Успешно прилага техниката text-to-text, text-to-self, text-to-the-world за развиване на задълбочено осмисляне на „текстовете“, с които работи. Особено внимание отделя на писането – едно от най-трудните неща за учениците, според нея. Тясно свързано с умението да се чете интелигентно.
Създава учебни материали, като ползва лекции от популярни издания като ТЕД, вдъхновяващи речи от известни личности, наградени късометражни филми и актуални онлайн статии, за да провокира мисленето на учениците и ги стимулира за разсъждават и създават по теми, свързани с личностното им израстване, уменията им за учене, социалната им ангажираност и уменията им за работа в екип.

С много труд и малко късмет, учениците й успяват в различни области.

Християн Ников – два пъти втори на националната олимпиада по английски език 2019; 2018 Славена Симеонова – първа на национално състезание по творческо писане 2016 г.; Калина Стефанова – първа и втора на национално състезание по публична реч – 2013 г. МОН и БЕСТ, двугодишна стипендия за обучение в 11 и 12 клас във Великобритания; Дея Аргирова – пета на национално състезание по публична реч – БЕСТ 2013, пълна стипендия за обучение в Американския университет в Благоевград;
Среден успех от матури по английски език – 5.89 – 2016;36 ученици със защитен съртификат Кеймбридж/IELTS с ниво С1/С2 – випуск 2016
Жанита Христова и Десислава Каратопраклиева – стипендия за едногодишно обучение в САЩ по програма ЙЕС – 2019/2020; Александър Терзиев – стипендия за едногодишно обучение в САЩ по програма Асист – 2019/2020; Християн Никовдвугодишна стипендия за обучение в Обединено кралство Великобритания – 2019/2021.
Активно работи за интернационализацията на училището.През 2005 година създава обмен с училище от Холандия, като връзките с него продължават и досега. Реализира пет проекта по програма Еразъм – три по дейност КД2 и два по КД1.
Вярва, че промяната на образователната среда, популяризиране на дейностите на ученици и учители и създаване на инклузивна среда е в ръцете на всеки. Инициира появата на гимназията в социалните медии.

През 2013 година с колеги-съмишленици създавава ежегодна Церемония по награждаване на учениците, участвали в различни дейности на английски език.

-Като създател на „Аз и медиите“, електронното списание на гимназията, през 2012 г. поставя гимназията в медийното пространство по автентичен начин – в него пишат настоящи и бивши ученици и учители и това създава предпоставка за създаване на своеобразна виртуална общност, която Таня нарича “вселената от хора и случки на ГПЧЕ „Ромен Ролан“. Идеята за това идва от сътрудничеството й с Шайнинг Ли, асистент – преподавател по програма Фулбрайт.
Отличена с Национален и европейски знак за качество на Етуининг – 2018. През 2010 удостоена с второ място на Европейските награди Етуининг за международен проект с няколко държави от Европа. Нейна е заслугата през 2018/2019 година гимназията да бъде определена за Етуининг училище. Носител на наградата “Анастасия Тошева” за 2018 година.

Чувства се късметлийка, че й се падат най-готините ученици.

. ******************
Връзки към блогове и проектни материали:

Критични инциденти по проект Mywayyourway

Ученически блог Mywayyourway

Филм рефлексия: Какво дава участието в проект Еразъм – ученици, учители, родители

Обратна връзка Mywayyourway

Проектните дейности на класовете й през годините:

10 клас

http://tocaliforniaandback.blogspot.com/2015/03/prettylittle-lies.html

*За философията на преподаването по английски език

http://tocaliforniaandback.blogspot.com/2014/09/before-i-embark-on-new-journey.html

*За наблюдение на уроци в Ню Йорк

http://tocaliforniaandback.blogspot.com/2014/10/day-one-at-bronx-international-high.html

*За формиращото оценяване и ролята му за стимулиране на ученето

http://tocaliforniaandback.blogspot.com/2013/08/of-fair-assessment.html

*За игрофикацията в образованието като регистриран блогър на Международната конференция на учителите по английски език Манчестър 2015

http://tocaliforniaandback.blogspot.com/2015/04/can-gamification-improve-test-score.html

ТЕДх събитие в гимназията:

https://azterziev.wixsite.com/erasmumfutureyezing/tales-from-the-future

Връзка към тези ученически сайтове:

Ученически блок на проект FuturEYEzing, воден от Александър Терзиев – 11 клас https://azterziev.wixsite.com/erasmumfutureyezing

Блогове на други участници в проекта

Students’ Blogs

 

About Аз и медиите

Електронно издание за хората и случките на общността "Ромен Ролан"